ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

HOME » INFO » BRANDDRIEHOEK

BRANDDRIEHOEK en BRANDVIJFHOEK


Een brand is een scheikundige reactie van een brandbare stof bij een bepaalde ontbrandingstemperatuur met een voldoende zuurstof gehalte. Bij iedereen zijn de negatieve effecten van brand bekend, vlammen, hitte en rook. Met hiernaast de niet te vergeten materiële en immateriële schade. De ons omringende lucht bevat 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% overige stoffen. De voor een verbrandingsproces benodigde zuurstof zal dan ook vrijwel altijd in de directe omgeving aanwezig zijn.

 

Van de branddriehoek heeft u vast gehoord. Bij iedere verbranding zijn er drie elementen nodig. Deze drie elementen vormen de branddriehoek en worden internationaal toegepast om schematisch een verbranding weer te geven. Wordt èèn van de elementen uit de branddriehoek weggenomen dan kan een brand niet langer voortduren. Iedere vorm van brandblussing ( het zogenaamde blusprincipe ) is hierop gebaseerd.

 

BRANDDRIEHOEK:

  • brandbare stof
  • voldoende zuurstof
  • ontbrandingstemperatuur 

 

BRANDVIJFHOEK:

De brandvijfhoek geeft vijf elementen die bij brand een rol spelen. Naast de drie genoemde elementen uit de branddriehoek die noodzakelijk zijn voor het ontstaan van een brand zijn er nog twee elementen van invloed op verbrandingsprocessen. Namelijk mengverhouding en de aanwezigheid van een katalysator. Een voorbeeld van mengverhouding is een afgesloten ruimte waar zuurstof aanwezig is maar te weinig om een verbranding te doen laten ontstaan. Wanneer de toegangsdeur tot de betreffende ruimte wordt geopend dan wordt er meer zuurstof aangevoerd en kan er ineens brand ontstaan. Een katalysator kan extra aanleiding zijn voor het doen ontstaan van brand. Veel brandbare stoffen hebben een extra duw nodig om tot ontbranding te komen. Een katalysator is een stof die een verbrandingsproces op gang houdt. Er zijn diverse blusmiddelen die een negatief katalytische blussende werking hebben die het verbrandingsproces verstoren zodat de brand dooft. Het blusmiddel gaat een reactie met de moleculen aan waardoor er in de brand een zuurstoftekort ontstaat.

 

ELEMENTEN BRANDVIJFHOEK:

  • brandbare stof
  • voldoende zuurstof
  • ontbrandingstemperatuur
  • mengverhouding
  • katalysator

 

De meeste blusmiddelen beschikken over meer dan èèn mogelijkheid om een brand te blussen. Water heeft een zeer groot koelend vermogen maar water vormt tevens stoom en stoom werkt zuurstofverdrijvend. Wij geven onderstaand per soort blusmiddel het blusprincipe weer:

 


Brandblusser online kopen? Neem gerust contact op.