ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

LEGIONELLA PREVENTIE BRANDSLANGHASPEL


Legionella preventie brandslanghaspels. In Nederland hebben we gelukkig een drinkwater voorziening van uitzonderlijk hoge kwaliteit. de Overheid stelt hoge eisen aan alle apparatuur dat op drinkwatervoorzieningen aangesloten wordt. In het algemeen worden brandslanghaspels namelijk op drinkwaterleidingen aangesloten. Hiervoor heeft de Vereniging van Water bedrijven ( VEWIN ) speciale regels opgesteld. Legionella preventie advies? 


In een drinkwaterleiding kan altijd een geringe hoeveelheid legionella bacterie voorkomen. Dat is op zich geen probleem. Wanneer de hoeveelheid legionella in de waterleiding maar binnen bepaalde grenswaarden blijft. De legionella bacterie komt in de grond en in leidingwater voor echter veelal in kleinere aantallen waardoor de bacterie nog niet schadelijk is. Het gevaar van legionella is dat het zich bij temperaturen tussen 25ºC en 55ºC sterk vermenigvuldigt. In stilstaand water kunnen legionella bacteriën snel aangroeien. Bij brandslanghaspels wordt legionella voorkomen door het uitvoeren van de jaarlijkse keuring.


Om de betrouwbare werking van brandslanghaspels te borgen moeten brandslanghaspels ook voor de legionella preventie ieder jaar worden onderhouden. Installatie voorschriften van brandslanghaspels zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het stilstaande leidingwater uit de brandslanghaspel aansluiting niet in contact kan komen met de rest van het gebouwgebonden drinkwaterleidingnetwerk in uw gebouw. Een van de technische mogelijkheden is het plaatsen van een legionella keerklep aan het begin van het leidingdeel naar de brandslanghaspel. Andere oplossing is om het leidingdeel met stilstaand water zo kort mogelijk te maken. Of aparte wateraanvoer voor brandslanghaspels aanleggen en deze aan het begin van een keerklep te voorzien. Direct na de aftakking moet op max. 150mm afstand de keerklep worden aangebracht.


De afsluiter van elke brandslanghaspel moet in het kader van legionella preventie in gesloten stand verzegeld zijn. Jaarlijks moet door het onderhoudsbedrijf gecontroleerd worden of deze verzegeling nog functioneel aanwezig is. Brandslanghaspels in niet vorstvrije ruimten mogen zijn aangesloten door middel van een droge watertoevoerleiding met aan het begin de afsluiter. Dit dient ter voorkoming van brandslanghaspel bevriezing.

 

Vragen brandslanghaspels? Neem gerust contact op.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb