ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

HOME » INFO » REGELGEVING BRANDBLUSSERS » NEN NORMEN BLUSMIDDELEN

NEN NORMEN BLUSMIDDELEN


NEN blusapparaten. Blusapparaten zijn een belangrijk hulpmiddel bij brandbestrijding. De directe beschikbaarheid van blusapparaten maakt het mogelijk dat een beginnende brand in het beginstadium geblust kan worden. Nog voordat de brandweer is gearriveerd. Aan blusapparaten worden hoge eisen gesteld inzake betrouwbare werking en persoonlijke veiligheid. In Nederland is in 1941 de constructie norm van blusapparaten wettelijk vastgelegd in Besluit 41. Dit Besluit is aangepast aan technologische doorontwikkelingen. In 1996 werd de Europese Norm EN3 van kracht. De EN3 werd in Nederland van kracht als NEN-EN3. Bij herziening in 1997 is besloten de NEN-EN3 norm in het Besluit op te nemen.

 

Kleine blusmiddelen. Kleine blusmiddelen zijn draagbare blusmiddelen tot 20 kg. Kleine blusmiddelen voor beginbrand bestrijding. Brandblussers als schuimblussers, poederblussers, koolzuurgasblussers vetblussers en de sprayblussers. Ook bluswagens en droge stijgleidingen vallen onder de categorie kleine blusmiddelen. Online brandblussers voor bedrijven en voor thuis kopen per IDeal. Onderstaand ter informatie meest te raadplegen NEN normen.

 

NEN NORMERINGEN BLUSMIDDELEN: 

 • NEN-EN2 = brandklassen
 • NEN-EN3 = ontwerpcriteria blusapparaten
 • NEN-EN 1866 = ontwerpcriteria bluswagens
 • NEN-EN 694 = ontwerpcriteria brandslangen
 • NEN-EN 671-1 = ontwerpcriteria vaste brandslanghaspels
 • NEN2033 = eisen metaalbrand blusapparaten ( brandklasse D )
 • NEN3011 = pictogrammen blusapparaten, brandslanghaspels, bluswagens
 • NEN-EN 671-2 = droge blusleidingen voor gebouwen < 70 mtr
 • NEN4001 = projectering blusmiddelen en bluswagens

 

NEN ONDERHOUD NORMERINGEN BLUSMIDDELEN: 

 • NEN2559 = onderhoud blusapparaten
 • NEN2659 = onderhoud bluswagens
 • NEN-EN 671-3 = onderhoud brandslanghaspels
 • NEN1594 = onderhoud droge stijgleidingen 

Brandblusser-kopen-per-IDeal? Neem gerust contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb