ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN


Een schuim bluswagen is een belangrijk hulpmiddel bij brandbestrijding. Schuim bluswagens zijn bedoeld om een brand in een vroeg stadium te onderdrukken. Hierbij zijn de directe beschikbaarheid en ook het gebruik door èèn persoon van een schuim bluswagen grote pluspunten. Een schuim brandbluswagen is niet bedoeld om een zeer grote brand te bestrijden, dit omdat schuim brand bluswagens zijn ontworpen voor beginbrand bestrijding en een beperkte bluscapaciteit bevatten. Gebruikers van schuim bluswagens moeten zich realiseren dat de bruikbaarheid van schuim bluswagens afhankelijk is van onderhoud, juiste bediening en juiste plaats van opstelling. Letterlijke definitie van een bluswagen is voorwerp op wielen bestemd tot het bestrijden van brand dat door eenvoudige handelingen door èèn persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden. Bestrijding van een brandhaard geschiedt door een zich in de bluswagen bevindende schuimvulling meer dan 20 kilo of liter blusstof. In dit geval 50 liter schuimvulling.


Controle schuim bluswagen. Controle van schuim brand bluswagens dient eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker of een vertegenwoordiger uitgevoerd te worden.  Bluswagens dienen volgens wettelijk voorschrift jaarlijks onderhouden te worden. Ook schuim bluswagens. Indien omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan schuim bluswagens vereisen dan dient de frequentie van jaarlijks onderhoud naar bijvoorbeeld twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreidere onderhoud aan schuim bluswagens dient in het  5e, 10e en 15e jaar na productie datum van de schuim bluswagen uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreid onderhoud in het 10e jaar wordt de schuim bluswagen verplicht gereviseerd en o.a. ook van een nieuwe schuimvulling voorzien. Na uitgevoerd uitgebreid onderhoud worden meerdere verplichte keuringsstickers op de schuim bluswagen geplakt. Zijn er onderdelen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van de fabrikant van de desbetreffende schuim bluswagen. Een schuim bluswagen ouder dan 20 jaar dient vervangen te worden. Dit omdat dan iedere bluswagen dan technisch verouderd is en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. De veiligheid zorgt ervoor dat bluswagens tijdens het gebruik niet exploderen of dat er onvoldoende schuim in de cilinder zit. Naast bluswagens kunt u in de brandblusapparaten webwinkel brandblussers bestellen.

 

Informatie schuimbluswagens? Neem gerust contact op.