ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN


Om poederblussers met elkaar te kunnen vergelijken zijn hiervoor blustesten ontwikkeld. De omstandigheden waaronder de blustesten worden uitgevoerd zijn nauwkeurig bepaald. Het resultaat van een brandblusser test hangt af van de blusstof, type poederblusser en de ervaring van degene die de test uitvoert. De blustesten volgens NEN-EN3-7 geven aan welke maximale brand grootte met een bepaalde draagbare poederblusser kan worden geblust.

 

Een poederblusser is geschikt voor gebruik in brandklassen A-B-C. Het resultaat van de brandklasse A blusproef "blusrating" wordt op iedere poederblusser weergegeven met de letter A. Voor de letter A staat een getal waarbij het getal staat voor de lengte van de houtstapel welke tijdens de blusproef als maatstaf diende. Bijvoorbeeld: een blusproef met een 27A poederblusser blusrating is geschikt voor het blussen van een vaste stof brand over een lengte van 2.70 meter (27 balkjes x 10 cm). Uit een serie van tenminste drie blusproeven moeten tenminste twee blusproeven met de betreffende poederblusser met succes voltooid zijn. Bedrijven dienen vanuit overheidswege aan de minimale brandveiligheid eisen in gebouwen voldoen. Dit betekent dat in bedrijven 6-kilo-poeder brandblussers of 6-liter schuimblussers dienen te hangen. Wij adviseren om in MKB bedrijven schuimblussers en sprayblussers op te hangen. Een schuimblusser brengt minder schade teweeg dan de te verwachten nevenschade bij gebruik van een draagbare poederblusser in een gebouw of in besloten ruimte. Een draagbare poederblusser wordt meestal op bedrijfsterreinen, campings en in jachthavens ingezet. Meest verkochte poederblussers zijn 6 kilo poederblussers met 27A-144B, 34A-183B, 43A-233B blusrating. ABC poederblussers zijn buiten zeer effectief.

 

Voor brandklasse B is een blusproef ontwikkeld met een ronde bak welke voor 2/3e deel met heptaan en voor 1/3e deel met water gevuld is. De heptaan wordt ontstoken en na een voorbrandtijd van èèn minuut mag met blussen worden aangevangen. De bak is succesvol geblust wanneer de vlammen zijn gedoofd en er na de blustest nog voldoende brandstof in de bak is. Het resultaat van de blusproef wordt aangeduid met de letter B met een getal ervoor waarbij het getal voor de vloeistof inhoud van de bak staat. Bijv. een blusproef 144B betreft een bak met een diameter van drie meter welke gevuld is met 144 liter vloeistof bestaande uit 96 liter heptaan en 48 liter water. Met een poederblusser kan ook een brandklasse C beginbrand ( gasbranden ) worden bestreden. Bij ons is nu ook de 6 kilogram poederblusser onderhoudsarm te koop. Een volledig erkende brandblusser met CE en MED. 


Poederblussers kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb