ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

BLUSWAGEN CO2 KOPEN | 18 KG


Een Co2-bluswagen is een belangrijk hulpmiddel bij brandbestrijding. Een Co2-bluswagen is vooral bedoeld om een brand in een vroeg stadium te onderdrukken. Hierbij zijn de directe beschikbaarheid en het gebruik door èèn persoon van Co2-bluswagens grote pluspunten. Een Co2-bluswagen is niet dan ook niet echt bedoeld om een zeer grote brand te bestrijden omdat ook Co2 bluswagens zijn ontworpen voor beginbrand bestrijding en een beperkte bluscapaciteit bevatten. De gebruiker van een Co2-bluswagen moet zich realiseren dat de bruikbaarheid van Co2 blus wagens in grote mate afhankelijk is van goed onderhoud, de juiste bediening en een juiste plaats van opstelling. De letterlijke definitie van een bluswagen is: voorwerp op wielen bestemd tot het bestrijden van brand dat door eenvoudige handelingen door èèn persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zo is dat de bestrijding van brand geschiedt door een zich in de brandbluswagen bevindende vulling en waarvan de massa gebruiksklaar meer bedraagt dan 20 kilogram. In dit geval een 18 kilogram Co2 blusgas cilinder vulling. Of online Co2-brandblussers kopen.


Controle Co2-bluswagen. Controle van Co2 bluswagens dient ten minste eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker of een vertegenwoordiger uitgevoerd te worden.  Bluswagens dienen volgens wettelijk voorschrift jaarlijks onderhouden te worden. Zo ook Co2 bluswagens. Indien omstandigheden of gevaren vaker onderhoud aan Co2 bluswagens vereisen dan dient de frequentie van het jaarlijkse onderhoud naar bijvoorbeeld twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan Co2 bluswagens, ook wel revisie genoemd, dient in het 10e jaar na productie datum van de Co2 bluswagen uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreid onderhoud en revisie wordt de Co2 bluswagen verplicht van een nieuwe Co2 vulling voorzien.Uitgebreid onderhoud Co2-bluswagen. Na het uitgevoerde uitgebreid onderhoud worden de verplichte keuringstickers op de Co2-bluswagen aangebracht en wordt er een nieuw inslagnummer op de romp van de 18 kilogram Co2-bluswagen cilinder ingeslagen. Zijn er onderdelen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van de fabrikant van de desbetreffende Co2 bluswagen. Co2 bluswagens ouder dan 20 jaar dienen vervangen te worden. Dit omdat de Co2 bluswagen dan technisch verouderd is en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat de Co2 bluswagen niet tijdens het gebruik explodeert of dat er onverhoopt niet voldoende Co2 blusgas in de cilinder zit. Naast Co2 bluswagens kunt u natuurlijk ook bij ons terecht voor het kopen van draagbare Co2 brandblussers in de Co2 brandblusapparaten webwinkel.


Verrijdbare brandbluswagens en Co2-brandblussers kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb