ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

RIJKSTYPEKEUR BRANDBLUSSERS


Rijkstypekeur brandblussers. Om in Nederland brandblussers tot het totaal gewicht van 20 kg te mogen verkopen is het Nederlands Rijkstypekeur vereist. Brandblusser keurmerk wordt aangegeven in de ellips op het brandblusser etiket. Wanneer het Rijkstypekeur op een brandblusser staat vermeld dat kan vastgesteld worden dat de brandblusser geschikt is voor de brandklassen zoals is aangegeven op het brandblusser etiket. In de webwinkel onderhoudsvrije brandblussers voor bedrijven en onderhoudsvrije sprayblussers voor de particulier. Beide soorten brandblussers hebben geen uitgebreid onderhoud nodig. Beide bevatten het Rijkstypekeurmerk. Onderhoudsvrije brandblussers bestellen?

 

Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blusmiddelen 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder het Rijkstype keurmerk is het niet toegestaan om draagbare blusmiddelen in Nederland te verkopen of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen. Het Rijkstypekeur is sinds 1986 voor de duur van vijf jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkstypekeur op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de vergunninghouder ( leverancier ) of Ministerie werd ingetrokken.

 

CE-markering. Volgens de eisen en ook de richtlijnen van de PED ( Pressurized Equipment Directive ) moet het drukhoudende gedeelte van blusapparaten voldoen aan de Europese regelgeving. Conform de eisen van de PED moet zowel ontwerp als productie van blusapparaten aan strenge eisen voldoen. Als aan beide aspecten wordt voldaan mag er CE markering op blusapparaten worden aangebracht. Een onafhankelijk certificering instituut houdt toezicht op ontwerp en productie van blusapparaten. Dit certificering instituut noemt men een notified body wat aangewezen instantie inhoudt. Achter de CE markering op blusapparaten staat een nummer waaraan men de notified body voor het betreffende blusapparaat kan herkennen. Zo staat CE0343 voor de in Nederland aangewezen notified body, het stoomwezen. CE op blusapparaten geldt voor het complete drukhoudende gedeelte van blusapparaten bestaande uit de romp of cilinder en het blusventiel of afsluitkop. Sprayblussers zijn erkend, voldoen aan gestelde ontwerpcriteria, dragen de CE markering en Rijkstypekeur.

Rating: 4.9428571428571 sterren
35 stemmen

 

 

 

 

 

 

 


Brandblussers met keurmerk kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb