ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

PROJECTIE BLUSMIDDELEN


Op welke plaats in bedrijfsgebouw, winkel, kantoor moet ik brandblussers opgehangen? Voor het ophangen van brandblussers in bedrijfsgebouwen zijn de voorschriften vanuit de norm NEN4001 bepalend. Brandbeveiliging in bedrijfsgebouwen omvat vele maatregelen die in samenhang moeten worden beschouwd. Projecteren van brandblussers in bedrijfsgebouwen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Brandblussers zijn door hun snelle verplaatsbaarheid en directe beschikbaarheid van grote waarde.

 

Aan de hand van de brandblusser projectie NEN norm maken wij projecteringen op maat. Zo bent u er zeker van dat de brandblussers op de juiste plaats komen te hangen. Maatwerk brandbeveiliging is voor de instandhouding van brandveiligheid in gebouwen en op bedrijfsterreinen van groot belang. Onderdeel in de gebruiksvergunning van bouwwerken is het ontruimingsplan dat gebruikt wordt bij onregelmatigheden of calamiteiten. Vluchtweg plattegronden zijn binnen het ontruimingsplan een verplicht onderdeel. Op vluchtweg plattegronden worden de aanwezige brandblussers, brandhaspels, verbandkoffers en vluchtwegen aangegeven. Een vluchtweg plattegrond maakt het mogelijk om bij calamiteit snel te achterhalen waar de nooduitgangen en blusmiddelen zich bevinden.

 

VEREISTE BRANDBLUSSERS GEBOUWEN EN AANVULLEND:

De projectering van brandblussers is met name afhankelijk van de brandblusser inhoud, gebruiksfunctie van het gebouw of ruimte, aanwezigheid brandslanghaspels en maximale loopafstand naar blusmiddelen. De effectiviteit van de inzet van een blusapparaat wordt niet alleen door de blusstof bepaald maar ook door de reactiesnelheid loopafstand, de geoefendheid van de gebruiker, de worphoogte, de worplengte en spuitduur. Blusapparaten die worden ingezet als basisbrandbeveiliging eenheid moeten voldoen aan de prestatie eisen volgens NEN-EN 3-7. Als basis brandbeveiliging eenheid wordt verstaan: èèn of meerdere brandblussers met een minimum inhoud aan blusstof van 6-liter schuim of 6-kilo poeder. Aanvullende brandblussers zoals Co2 brandblussers en brandblussers met minder inhoud dan 6-kilo poeder of 6-liter schuim moeten binnen vijf meter van het brandrisico opgehangen worden. Bijvoorbeeld een 5-kilo-Co2-brandblusser in een computerruimte of nabij elektrische schakelkasten.

 

PLAATSEN BRANDBLUSSERS:

Ophangen brandblussers in gebouwen dient zo te gebeuren dat personen bij brand de brandblussers direct zien. Plaatsen voor ophangen brandblussers zijn gang, trappenhuis, entree, uitgangen, trappenhuis, gangen en in omsloten ruimten. De locatie van een brandblusser moet met het brandblusser pictogram worden gemarkeerd. Brandblussers dienen opgehangen te worden zodat het bereiken van brandblussers niet verhinderd kan worden door het te verwachten brandrisico. Webwinkel onderhoudsvrije brandblussers voor bedrijven en voor thuis.

 

VOORSCHRIFT OPHANGHOOGTE BRANDBLUSSERS IN GEBOUWEN:

  • brandblussers 4 kg - 3 liter of < inhoud: max. 1.50 meter hoog (bovenkant blusser)
  • brandblussers 5 kg - 6 liter of > inhoud: max. 1.00 meter hoog (bovenkant blusser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Brandblusser kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb