ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

ACCUBRANDBLUSSER | SOORTEN


Een brandblusser om een accubrand mee te blussen bevat speciaal blusmiddel. In de webshop soorten accubrandblussers voor thuis en op het werk. Het aantal accubranden neemt dagelijks toe. Dit komt doordat er steeds meer voorwerpen van een accu worden voorzien en accu's een met een steeds hogere energiedichtheid worden geproduceerd. Ontstaat er brand in een accu in combinatie met een hoge energiedichtheid dan is een brandende accuu bijna niet of soms zelfs onmogelijk te blussen. Hierom hebben fabrikanten van brandblussers speciaal accu blusmiddel ontworpen waarbij ook constructie en werking van de brandblusser voor  blussen van accubranden is afgestemd. Wij bieden accubrandblussers voor bedrijven die met accu's werken.


Waarom speciale brandblusser? Accu's dienen om energie in op te slaan waarbij chemische energie naar elektrische energie wordt getransformeerd. De accu brandblussers zijn ontwikkeld vanwege de sterk toenemende aantallen accubranden in voertuigen, oplaadstations en fietsaccu's. Accu's kunnen zelfs tijdens het rijden en bij het opladen oververhit en in brand raken. Dit komt ook doordat steeds meer toepassingen gebruik maken van een accu. Het blussen van een accubrand dient met het daartoe bestemd blusmiddel te gebeuren. Hierop zien ook de accreditatie bedrijven toe in bijvoorbeeld fietsenwinkels en bedrijven die accu's opslaan. De accu brandblussers in de webshop bieden hoog blusvermogen voor het doven van een accubrand. Dit soort branden zijn extreem felle branden waarbij de gassen die vrijkomen giftig zijn. Bij BlusPunt.nl aanbieding specaile brandblussers voor accu brandbestrijding voor aanbieding prijzen.OORZAKEN BRAND ACCU

Een accubrand kan dus ook tijdens het opladen ontstaan wanneer er sprake is van overladen of door een niet originele oplader te gebruiken. Ook kan het zijn dat de batterij beschadigt was. Let op dat de temperatuur van een accubrand tot 1.600 graden Celsius kan oplopen en de accu door de brand kan exploderen. Blussen van een in brand staande accu kan niet worden verricht met een conventionele brandblusser. Hiermee gaat de brand gewoonweg niet uit. In de shop aangeboden brandblussers voor accubrand bestrijding verschillen in constante druk en drijfgaspatroon. De constante druk accubrandblussers zijn net even in aanschaf voordeliger en dit geldt ook voor de periodieke controle van deze soort brandblussers. De 9-liter accubrandblussers voldoen aan de NTA-8133 en zijn geschikt voor fietsenwinkels, autobedrijven en andere bedrijven en organisatie die met accu's werken. Neem voor aanvullende informatie contact op.


CONTACTFORMULIER