ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN


Om schuimblussers met elkaar te kunnen vergelijken zijn diverse blustesten ontwikkeld. De omstandigheden waaronder de testen worden uitgevoerd zijn nauwkeurig bepaald. Het resultaat van de schuimblusser test hangt af van blusstof, type schuimblusser en de ervaring van degene die de test uitvoert. De blustesten volgens NEN-EN3-7 geven aan welke maximale brand grootte er met de draagbare schuimblusser kan worden geblust.


Een schuimblusser is geschikt voor gebruik in brandklasse A en B. Het resultaat van de brandklasse A blusproef "blusrating" wordt op elke schuimblusser weergegeven met de letter A. Voor de letter A staat een getal waarbij het getal staat voor de lengte van de houtstapel welke tijdens de blusproef als maatstaf diende. Bijvoorbeeld: een blusproef met een schuimblusser met 13A blusrating is geschikt voor het blussen van een vaste stof brand over een lengte van 1.30 meter (13 balkjes x 10 cm). Uit een serie van tenminste drie blusproeven moeten tenminste twee blusproeven met de betreffende schuimblusser met succes voltooid zijn.  De meest verkochte schuimblussers zijn 6 liter schuimblussers  en de onderhoudsvrije spray schuimblusser. In bedrijven wordt voorgeschreven dat aan de minimale basisbrandbeveiliging in gebouwen wordt voldaan wanneer brandblussers met minimaal 6 liter inhoud aan schuim of 6 kilogram poeder aanwezig zijn. Wij adviseren u om in een gebouw vooral geen poederblussers toe te passen. Blussen met poeder brengt enorme nevenschade met zich. In de webwinkel onderhoudsarme schuimblussers en poederblussers kopen. Beiden zijn erkende blussers goedgekeurd voor toepassing conform regelgevingen.

 

Voor brandklasse B is een blusproef ontwikkeld met een ronde bak welke voor 2/3e deel met heptaan en voor 1/3e deel met water gevuld is. De heptaan wordt ontstoken en na een voorbrandtijd van èèn minuut mag met blussen worden aangevangen. De bak is succesvol geblust wanneer de vlammen zijn gedoofd en er na de blustest nog voldoende brandstof in de bak is. Het resultaat van de blusproef wordt aangeduid met de letter B met een getal ervoor waarbij het getal voor de vloeistof inhoud van de bak staat. Bijv. een blusproef 113B betreft een bak met een diameter van drie meter welke gevuld is met 113 liter vloeistof bestaande uit 75 liter heptaan en 38 liter water.


Onderhoudsvrije brandblusser kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb