ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN

KOOLZUURGAS BRANDBLUSSERS


Koolzuurgas brandblussers. Koolzuurgas blusapparaten zijn de beste brandblussers om brand in elektrische apparaten en installaties te blussen. Koolzuurgasblussers zijn brandblussers met specifiek blusmiddel om een elektriciteitsbrand veilig te blussen. Webshop koolzuurgasblussers met lage prijzen.

 

Bij het keuren van een Co2-brandblusser welke ook wel koolzuurgasblusser of koolzuursneeuwblusser wordt genoemd wordt allereerst gecontroleerd of het groene barstveiligheid plaatje nog wel op het blusventiel zit. Wanneer het groene barstveiligheid plaatje er niet meer op zit dan kan er sprake zijn van overdruk. De Co2 brandblusser wordt dan extra gecontroleerd of vervangen voor een nieuwe Co2 brandblusser. Een Co2 brandblusser is ontworpen voor het veilig blussen van een beginnende vloeistofbrand en elektriciteitsbrand. De 5-kilogram Co2-brandblusser dient ter brandpreventie in keukens van bedrijven en horeca gelegenheden. Omdat Co2 blusgas bijzonder geschikt is om veilig onder spanning staande elektrische apparaten te blussen worden 5 kg Co2 brandblussers binnen 5 meter afstand nabij brandrisico's van elektrische aard gehangen. Onze klanten kopen veelal koolzuurgas brandblussers voor brandpreventie in de computerruimte, datacenter technische ruimten, groepenverdeelkast, besturingskasten, kostbare machines, kantoorapparatuur, enz.

Rating: 5 sterren
39 stemmen

Het koolzuurgas in koolzuurgas-brandblussers wordt in vloeibare vorm in de cilinder opgeslagen. Nadat het knijpventiel van een koolzuurgas-brandblusser wordt ingeknepen vindt activatie plaats. Wanneer het nog vloeibare koolzuurgas via de bluskoker met lucht (zuurstof) in aanraking komt vindt expansie plaats. Tegelijk wordt het nog vloeibare koolzuurgas omgezet naar gasvorming koolzuurgas dat geen elektriciteit geleidt. Het koolzuurgas in brandblussers is een uiterst schoon blusgas. Koolzuurgas heeft geen elektrisch geleidende werking en het laat zelfs geen nadelige blusresten achter. Hierom worden deze soorten brandblussers in ruimten waarin kostbare elektrische apparatuur is opgesteld opgehangen en/of nabij ander elektrisch potentiële brandrisico's. 


Aanbieding koolzuurgas brandblussers kopen? Bezoek onze goedkope brandblusser webwinkel.