ALLE SOORTEN BLUSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN VOOR AANBIEDING PRIJZEN


ABC brandblusser voor bedrijfsterrein of buitenterrein kopen ? Voor het blussen van een buitenbrand op buitenterreinen zijn ABC poeder brandblussers de meest geschikte brandblussers. Met draagbare poederblussers kunt u beginbranden in de brandklassen ABC bestrijden. Poeder brandblussers worden ook ABC brandblussers genoemd. Een poederblusser wordt ingezet bij benzinebranden (tankstation).

 

Een ABC poeder brandblusser is de beste brandblusser voor het bestrijden van een beginnende brand buiten. Poederblussers zijn eenvoudig in gebruik. Ook personen die niet in brandbestrijding getraind zijn die een beginbrand moeten blussen kunnen eenvoudig met een poederblusser overweg. Dit komt met name door de effectieve blussende werking omdat het ABC bluspoeder zich vastkleeft aan de moleculen in de brand. Het ABC bluspoeder hoeft niet volgens speciale methoden op de brand te worden gebracht maar kan van alle kanten op een brand worden gespoten. ABC poeder is universeel inzetbaar op vaste stof, vloeistof- en gasbranden. 

 

Poederblussers zijn veel goedkoper dan vorstvrije schuim brandblussers en af fabriek al geschikt gemaakt voor gebruik bij lage omgeving temperaturen van -30° tot +60°C. ABC poeder werkt niet elektrisch geleidend echter veroorzaakt wel veel nevenschade aan elektrische apparaten. Echter, een koopargument is de zeer goede bluswerking van ABC poederblussers om snel branduitbreiding te voorkomen. In een ABC brandblusser zit een zeer fijn bluspoeder of basis van metaalzouten. Omdat het poeder zo dun is verspreidt het poeder zich snel gemakkelijk en zorgt het voor grote nevenschade. De blussende werking van ABC bluspoeder berust op hechting aan brandmoleculen. Hierdoor wordt het zuurstofniveau in de brand direct omlaag gebracht en er kan geen nieuwe zuurstof tot de brand toetreden. Dit noemen we het negatief katalytische blusprincipe. In bepaalde situaties wordt er toch voor poeder gekozen omdat eventuele blusschade wordt geaccepteerd.

 

Wanneer moet ik een ABC poederblusser opnieuw laten vullen? Het opnieuw vullen van een poederblusser dient conform NEN 2559 in het 10e levensjaar na de productiedatum van de poederblusser te gebeuren. Het hervullen van poederblussers dient om de goede blussende werking van de poederblusser te waarborgen. Na verloop van tijd gaat het ABC poeder in de poederblusser in de cilinder vast klinken. Mede hierom wordt het poeder op de helft van zijn bestaan in het 10e jaar van een nieuwe vulling voorzien. Bereikt een poederblusser het 20e levensjaar dan dient deze te worden vervangen vervangen voor een nieuwe poederblusser. Poederblussers worden toegepast wanneer er sprake is van een verhoogd risico op brand zoals bij een benzinestation en brandstof opslagtank bij productiebedrijven en bedrijven in de agrarische sector.

 

De blustijd verschilt per poederblusser en is afhankelijk van het aantal kilo poeder dat zich in de cilinder bevindt. Een 2-kilo poederblusser is na 15 seconden blussen leeg. Een poederblusser van 6-kilo is na 30 seconden leeg. Blus een buitenbrand met de wind in de rug. Kijk steeds of de bluspoging effect heeft. Richt dan op de onderkant van de vlam het dichtst bij u en blus van voor naar achter en van links naar rechts. ABC bluspoeder is vanwege het gevaar van inademing niet geschikt om personen die in brand staan te blussen. Nu ook de onderhoudsarme poederblusser 6-kg en onderhoudsvrije schuimblusser 6-liter in de webwinkel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Brandblusser buitenterrein kopen? Neem gerust contact op.